Energiaa Suomessa - Etusivu

Uudellamaalla vuoden 2016 vierailut järjestetään 26.9. - 18.11.2016
Varausaika ma 29.8. klo 7 – su 4.9.2016 klo 23.59

Länsi-Suomessa vuoden 2017 vierailut järjestetään 25.9. - 6.10.2016
Varausaika ma 4.9. klo 7 - pe 15.9. klo 23.59.

Uuden energiateknologian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla, ja tutkimus- ja kehitystoimintaan panostetaan kehitetään lähivuosikymmeninä voimakkaasti. Energia-ala tarjoaa runsaasti työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa.

Energia-alan yritykset panostavat koululaisyhteistyöhön ja haluavat olla mukana jakamassa energiatietoa sekä oman alueen energia-asioista että alan ammateista.

Energiaa Suomessa on valtakunnallinen syksyisin toteutettava koululaistapahtuma, joka on suunnattu 9-luokkalaisille ja opettajille.

Energiaa Suomessa -projektilla tuetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta ja opinto-ohjausta. Tässä valtakunnallisessa projektissa on järjestäjinä energia- ja teollisuusyrityksiä Uudellamaalla, Sisä- ja Länsi-Suomessa. Yritykset ovat jakaneet energiatietoa vuosittain tuhansille yhdeksäsluokkalaisille.

Vierailukohteen valitseminen

Energiaa Suomessa -projektilla on kymmeniä vierailukohteita. Koulut voivat valita alueensa vierailukohteista haluamansa vaihtoehdon. Tarkempaa tietoa oman alueen vierailukohteista saat näiltä nettisivuilta sekä oman paikkakuntasi yhteyshenkilöltä.

Ohjeita varaamiseen